Sikker sletting 
er dokumentert sletting med godkjente sletteverktøy

Informasjonssikring ved avhendingstidspunktet

– det glemte sikkerhetsaspektet

Retningslinjer for informasjonssikring av datautstyr og mobiltelefoner glemmer ofte det siste leddet i kretsløpet – nemlig når enhetene selges, gis bort eller kasseres.

Vi er så fokuserte på hvordan man skal forholde seg til informasjonssikkerhet når utstyret er online, men man må huske på at når dette utstyret byttes ut med nytt så blir denne informasjonen liggende. En dokumentert sikker sletting av enheter med lagringsmedia er en kritisk faktor for å sikre at sensitive data ikke kommer på avveie. En nullstilling, gjenoppretting, factory reset eller lignende kan sammenlignes med en tradisjonell formatering og data kan enkelt gjenopprettes.

Sletting av PC’er

+ servere, kopimaskiner/MFP’s og andre enheter med lagringsmedia

Laptop

Data fra dine PC’er, bærbare maskiner og servere må slettes 100%. Data som overskrives gjør rekonstruksjon av data umulig.

Anbefalte sletteverktøy

Sletting av eldre mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett

Gamle og nye

left

center

right

 

Selv gamle mobiltelefoner kan inneholde data som ikke må komme på avveie. Det skal ikke mer til enn en tekstmelding som inneholder et kortnummer eller fødsels- og personnummer for å bli utsatt for ID-tyveri. Bruk sletteverkstøy som du er sikker på at sletter 100% – internt og eksternt minne for godt.

 

Anbefalte sletteverktøy

 

Sikker sletting må dokumenteres

ER du sikker eller FØLER du deg sikker?

Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Loven ble vedtatt 14. april 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001. Den erstattet personregisterloven av 1978, og gjennomfører personverndirektivet i norsk rett. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

EU har vedatt lovteksten som gir ny personvernlovgiving i Norge og i Europa fra 2018. Den nye loven trer i kraft 25. mai 2018.

(Kilde: Wikipedia og Datatilsynet).

Med avanserte og sertifiserte sletteverktøy blir ikke bare enhetene slettet på en sikker måte, men prosessen understøttes av en automatisk generert rapport. Slik kan du sikre et dokumentasjonskrav ved en revisjon. 

Audit Checklist

Fyll ut din kontaktinfo så tar vi kontakt med deg så fort vi kan